Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost popsaná v kronice

21. 3. 2018

Činnost naší organizace Aktivních seniorů popsaná v naší kronice

Začal rok 2018. Členové Základní organizace SDČR Aktivních seniorů Praha 15 pokračují ve své činnosti a dá se říct, že se jim daří.Činnost organizace a náplň práce řídí výbor zvolený členskou schůzí.

V současné době pracuje výbor ve složení:

Předsedkyně  - Jana Topolová – vedení ZO, týdenní pobyty, zájezdy,  internetové stránky, příprava příspěvků do časopisů, příprava na schůze a pozvánek na akce, vedoucí kroužku vaření a pečení

Místopředsedkyně -  Hana Slavatová – zástup předsedkyně,  vedoucí tanečního kroužku, fotodokumentace na internetových stránkách

Renata Kožíšková – pokladní, kronikářka, vedoucí výtvarného kroužku

 Eva Dluhošová – poradce, zapisovatelka

  Marie Bienenfeldová – známky, evidence

 Daniela Slavíková – kulturní referentka

 Jiří Brejla – turistika- výšlapy

 Vlasta Heroutová – vycházky a výlety po Praze a okolí

Olga Martančíková – manažer tanečního a pěveckého kroužku, kuchyňka

 Zita Auermúllerová – člen výboru, kuchyňka

 Helena Novotná – člen výboru, kuchyňka

 Oldřich Slavata - předseda kontrolní a revizní komise, správce internetových stránek

Ladislav Herout – člen kontrolní a revizní komise

Josef Bienenfeld - člen kontrolní a revizní komise

Vedoucí kroužků:   

Bohuslav Kožíšek – počítačový kroužek

 Antonín Trtílek - počítačový kroužek, fotodokumentace

Jiří Řezníček – genealogický kroužek, kronika

 Luboš Kryčer – pěvecký kroužek

 Renata Kožíšková – výtvarný kroužek

 Hana Slavatová – taneční kroužek

 Jiřina Kosíková – sportovní kroužek, cvičení, cvičení na židlích

 Jindřiška Koukolová – sportovní kroužek

 Jana Topolová – kroužek vaření a pečení

Místní úřad Prahy 15 nám v roce 2015 poskytl prostor pro naši činnost v objektu Varta. Máme zde k dispozici společenskou místnost, prostor pro cvičení a tanec a kuchyňku. Uvedené místnosti využívají i jiné organizace ale nejsou zde žádné rozpory.

Kuchyňka je vytížená převážně v pondělí. Dopoledne členové kroužku Pečení a vaření upečou něco sladkého, odpoledne od dvou hodin se koná pravidelná schůzka členů organizace. A je při tom velice živo. Společenská místnost je plná, vždyť už má naše ZO přes 200 členů. Přítomní dostanou za malý poplatek kávu nebo čaj a zákusek, členové výboru informují členy o plánovaných výletech, vycházkách, návštěvách divadel a dalších akcích. Všichni si chtějí hlavně popovídat, a tak je někdy v klubovně jako v úle. Provoz kolem vaření kávy, její roznášení, následný sběr a mytí použitého nádobí i závěrečný úklid zajišťuje skupinka pomocnic, která se vytvořila jaksi dobrovolně a práce jim jde od ruky, jedinou jejich odměnou je občasné poděkování. Velkým pomocníkem je jim myčka nádobí, zakoupená z prostředků naší organizace.

Protože jsme aktivní senioři, pokračuje i v novém roce činnost našich kroužků. Kromě již zmíněného kroužku Pečení a vaření jsou to kroužky Cvičení, Pěvecký, Taneční, Genealogický, Cvičení na židlích a Výuky práce na počítači. Členky Výtvarného kroužku vyrábějí různé drobné předměty, které pak slouží jako dárky pro naše partnerské organizace ale i pro malé děti v porodnici apod. Do práce v kroužcích se zapojilo celkem 120. seniorů a seniorek.     Někteří navštěvují i několik kroužků.

Hojná účast je i na vycházkách po Praze a nejbližším okolí. Navštěvujeme také divadelní představení a výstavy. Velký zájem je o týdenní pobytové zájezdy, účastníci navštíví mnoho zajímavých míst v okolí svého ubytování. Oblíbené jsou i jednodenní autobusové zájezdy většinou za památkami naší vlasti. V tomto směru máme naštěstí velký výběr.

                                                        Jiří Řezníček